TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Głośno o hałasie – 25 kwietnia Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Obchodzony 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem to dobry moment, aby przypomnieć o skutkach, jakie niesie za sobą przebywanie w hałasie. Chwilę uwagi warto szczególnie poświęcić dzieciom, które w przedszkolach i szkołach są niejednokrotnie narażone na poziomy dźwięku przekraczające dopuszczalne normy.

Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez CIOP-IPB, hałas stanowi najbardziej uciążliwy problem w polskich szkołach. Cierpią na tym dzieci, które w głośnym otoczeniu mają większe trudności z przyswajaniem wiedzy. Cierpią nauczyciele, którzy chcąc być dobrze słyszanym i rozumianym, są zmuszeni podnosić głos. Cierpią wszyscy, którzy muszą odwiedzić szkołę choć na chwilę, aby uczestniczyć w uroczystości lub wydarzeniu sportowym. W najgłośniejszych podstawówkach średni poziom dźwięku na korytarzach przekracza 90 dB(A), co równa się poziomowi dźwięku generowanemu przez wzmożony ruch uliczny w ciągu dnia. Lepiej jest w przedszkolach, chociaż tutaj potrzeba zmian jest równie nagląca.

Co i jak zmieniać?

- Problem hałasu w polskich szkołach nie wynika, jak można by przypuszczać, ze złego zachowania uczniów. W największej mierze winne jest wykończenie budynków. W zdecydowanej większości pomieszczeń szkolnych – w salach lekcyjnych, świetlicach, na korytarzach mamy do czynienia z twardym, tynkowym wykończeniem sufitów i ścian, które sprzyja odbiciom fal dźwiękowych. Takie pomieszczenia silnie wzmacniają dźwięki w nich wytwarzane, potęgując m.in. niekorzystne zjawisko pogłosu – wyjaśnia architekt Mikołaj Jarosz, ekspert firmy Ecophon. Aby je ograniczyć, należy wprowadzić do pomieszczeń odpowiednią ilość materiałów, które będą pochłaniały energię padających na nie fal akustycznych.

Mowa tu o wszelkiego rodzaju materiałach miękkich: dywanach, zasłonach, otwartych regałach z książkami i zabawkami itp. Im więcej takich powierzchni, tym lepiej – same nie są one jednak w stanie zapewnić odpowiedniej chłonności akustycznej. Do tego celu stosuje się specjalne materiały dźwiękochłonne, które są montowane na sufitach i częściowo na ścianach. Od stycznia 2018 roku minimalną dopuszczalną chłonność akustyczną określa także dla poszczególnych pomieszczeń nowa norma akustyczna, która została przywołana w najnowszej nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015 r., poz. 1422). Dzięki odpowiednio przeprowadzonej adaptacji akustycznej, można zredukować hałas o 10 dB, co nie tylko zwiększy komfort zdobywania i przekazywania wiedzy, ale też obniży tętno osób przebywających w szkole – nawet o ok. 10 uderzeń na minutę.

Po co zmieniać?

Za pewną oczywistość można uznać fakt, że hałas niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, a w szczególności zdrowie dzieci.  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony w celu zwrócenia uwagi na ten nasilający się problem i podkreślenia jego skutków. Wśród uczniów hałas przyczynić się może m.in. do częstszych problemów ze słuchem. Według badań przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu mniejsze lub większe problemy ze słuchem ma aż ok. 20% siedmiolatków! Na tym jednak nie koniec problemów mających swoje źródło w hałasie – hałas może leżeć u podstaw trudności z koncentracją, szybszego fizycznego zmęczenia, a nawet agresji.

Znamienny jest fakt, że pierwszą rzeczą, którą zauważają nauczyciele po poprowadzeniu lekcji w sali, w której została przeprowadzona profesjonalna adaptacja akustyczna z użyciem materiałów dźwiękochłonnych Ecophon, jest stwierdzenie, że uczniowie są „jakby grzeczniejsi”. Wynika to z faktu, że w warunkach lepszej akustyki łatwiej jest dłużej utrzymać koncentrację uwagi – wyjaśnia Mikołaj Jarosz. Różnicę w pracy po zamontowaniu sufitów dostrzegają również pedagodzy przedszkolni. – Dzieci są wyciszone, głos dociera do nich o wiele szybciej. Ponadto słyszą dźwięki pojedynczo, a nie jako zlepek słów, z którego trudno cokolwiek wyłapać. Dzieci potrzebują ciszy – w momencie rozwijania mowy, to właśnie pojedyncze słowa są dla nich ważne – mówi Magdalena Torcz, nauczyciel wychowania przedszkolnego z przedszkola „Razem Być” w Wymysłowie. 

Co na temat hałasu mają do powiedzenia same dzieci?

Link do filmu na YT: https://www.youtube.com/watch?v=h2CttdVjB-U&feature=youtu.be
Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Więcej nowości z branży

Aktualne promocje

Oferta finansowa

Polecane tematy

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy