TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Jak obliczyć ilość schodów?

Schody bez względu na to dokąd prowadzą, muszą być wygodne we wchodzeniu jak i schodzeniu. Aby spełniały te wymagania ich wielkość powinna zostać dokładnie wyliczona.

Wygoda użytkowania

Ponieważ wysokość przednóżka i szerokość podnóżka są do siebie wzajemnie zależne ich wielkości powinny zostać wyliczone ze wzoru:

2 H + S = 60-65 cm

H – wysokość stopnia

S – szerokość stopnia.

Oznacza to, że suma podwójnej wysokości i głębokości stopnia powinna mieścić się w granicach od 60 do 65 cm. Wymiar ten to przeciętna długość kroku dorosłego człowieka, który został przyjęty na podstawie badań i doświadczeń. Dlatego też przyjmuje się, iż stopnie schodów podanych wymiarach zapewniają wygodę poruszania się.

Najczęściej spotykane wielkości schodów

H- wysokość stopni : 14-19 cm:

  • schody bardzo wygodne – 15 cm, wygodne – 16 cm,
  • przeciętne – 17 cm,
  • podrzędne – 19 cm.

S - szerokość stopni = 25-32 cm :

  • schody bardzo wygodne – 32 cm,
  • wygodne – 30 cm,
  • przeciętne – 29 cm,
  • podrzędne – 25 cm

Ile stopni wybudować?

Aby dokładnie wyliczyć i zaplanować ilość schodów niezbędna jest znajomość dwóch parametrów: wysokość kondygnacji oraz jej długość w rzucie.

Krok 1- obliczamy liczbę schodów

Dzielimy wysokość kondygnacji przez wysokość stopnia

Przykład: Chcę wybudować schody jednobiegowe o wysokości stopnia około 18 cm dla kondygnacji o wysokości 3, 15 m (315 cm) oraz długości 4,60 m (460cm).

315 cm / 18 cm = 17,5 stopnia

Należy ilość stopni zaokrąglić do góry, więc mamy 18 stopni.

Krok 2 – obliczamy wysokość stopnia

Dzielimy wysokość kondygnacji przez uzyskaną ilość stopni

Przykład:

315 cm / 18 stopni = 17,5 cm.

Nasze schody powinny więc mieć 18 stopni o wysokości 17, 5 cm.

Krok 3 – obliczamy szerokość stopnia

Dzielimy długość w rzucie przez ilość stopni pomniejszoną o jeden (ponieważ ostatni stopień jest już na wysokości górnej kondygnacji)

Przykład:

460 cm / 17 stopni = 27 cm

Szerokość stopnia powinna wynosić 27 cm.

Krok 4 – sprawdzenie czy schody odpowiadają normą

Uzyskane wartości schodów podstawiamy pod wzór : 2 H + S = 60-65 cm

Przykład:

2 H + S = 2 x 17,5 + 27 = 62

Uzyskany wynik mieści się w przyjętych granicach (od 60 do 65 cm). Wyliczone schody powinny więc być wygodne w użytkowaniu.

Pamiętaj! Powyższe obliczenia wykonane są dla wykończonych stropów i podłogi. Przy obliczeniach w stanie surowym należy wziąć pod uwagę ostateczny poziom podłogi na obydwu kondygnacjach oraz grubość wykończenia stopni. W stanie surowym pierwszy stopień powinien być odpowiednio wyższy(o wysokość podłogi na parterze), a ostatni niższy( o wysokość stropu i podłogi na piętrze).

Jakie schody możemy zbudować

W domach jednorodzinnych i położonych na terenie działki zagrodowej schody muszą mieć szerokość (mierzoną między poręczami lub od poręczy do ściany) co najmniej 80 cm, a maksymalna wysokość stopnia nie powinna przekraczać 19 cm. Schody do piwnic oraz poddaszy nieużytkowych mogą być nieco wyższe i mieć nawet 20 cm.

Schody jednobiegowe. Według Prawa Budowlanego schody jednobiegowe nie mogą mieć więcej niż 17 stopni. Taka liczba stopni jest wystarczająca do wejścia na piętro w większości budynków jednorodzinnych. Ponieważ wysokość stopnia nie może przekraczać 19 cm – schody jednobiegowe zastosować możemy tylko do wysokości całkowitej pomiędzy piętrami wynoszącej 323cm.

Obliczenie : 17 x 19 cm = 323 cm.

Schody kręte. Są one coraz częściej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych, jednak należy pamiętać iż średnica koła, w które wpisane są schody domku jednorodzinnego, nie może być mniejsza niż 210 cm. Natomiast głębokość stopni w odległości 40 cm od wewnętrznej balustrady powinna mieć co najmniej 25 cm.

Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy