TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Jak obliczyć izolacyjność ścian?

Izolacyjność ściany zależy od jej grubości oraz przewodności cieplnej użytych do jej budowy materiałów. Jak ją obliczyć? Zaraz pokażemy!

Izolacyjność termiczną określa współczynnik U, który oblicza się dzieląc współczynnik przewodności cieplnej λ materiału ściany przez jej grubość d:

U = λ / d

Współczynnik przewodności cieplnej λ najpopularniejszych materiałów budowlanych materiałów na ściany wynosi:

  • beton komórkowy – 0,13 W/(m•K),
  • ceramika poryzowana – 0,16 W/(m•K),
  • keramzyt – 0,15 W/(m•K).
  • pustaki ceramiczne – 0,5 W/(m•K),
  • bloczki silikatowe 0,8 W/(m•K).

Ściany jednowarstwowe

Ściany jednowarstwowe o grubości 36–44 cm powinny posiadać współczynnik U w granicach 0,35–0,40 W/(m²•K). Warto pamiętać, że rzeczywista izolacyjność ściany może być o 5–10% niższa niż otrzymany wynik, ponieważ część ciepła ucieka poprzez spoiny oraz w wyniku zawilgocenia muru.

Dokładne obliczenie izolacyjności ściany wymaga znajomości współczynnika przewodności cieplnej λ konkretnego materiału, z którego wybudowana jest dana ściana.

Przykład:

Obliczamy jaką przenikalność cieplną U ma ściana jednorodna grubości 0,40 m wykonana z betonu komórkowego.

Grubość ściany d = 0,40

Beton komórkowy λ = 0,13 W/(m•K)

λ / d = U

0,13 W/(m•K) / 0,40 m = 0,325 W/(m²•K)

Przenikalność cieplna ściany wynosi 0,32 W/(m²•K)

Ściana dwu- lub trójwarstwowa

Aby obliczyć izolacyjność ściany dwu lub trójwarstwowej należy zsumować opory cieplne poszczególnych warstw. Opór cieplny R to odwrotność współczynnika przenikalności U. Obliczamy go dzieląc grubości ściany przez współczynnik λ.

R = 1/U = (d/λ)

Aby obliczyć izolacyjność cieplną ściany warstwowej z ociepleniem niezbędna będzie znajomość współczynnika λ wszystkich użytych materiałów. Współczynnik przewodności cieplnej λ ocieplenia wykonanego ze styropianu lub wełny mineralnej wynosi najczęściej 0,04 W/(m•K). Dla dokładnych obliczeń należy zapoznać się z informacją zamieszczoną na opakowaniu, gdzie producent powinien zamieść dane dotyczące danego produktu.

Przykład:

Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstwowa grubości 30 cm wykonana z pustaków ceramicznych, ocieplonej styropianem o grubości 10 cm (0,1 m).

Krok 1 - Obliczmy opór cieplny ściany

d = 30 cm (0,3 m)

pustaki ceramiczne λ = 0,5 W /(m•K)

R = d / λ

R = 0,3 m / 0,5 W/(m•K) = 0,6 (m²•K)/W

Krok 2 - Obliczmy opór cieplny ocieplenia

d = 10 cm (0,1 m)

styropian λ = 0,04 W /(m•K)

R = d / λ

R = 0,1 m / 0,04 W/(m•K) = 2,5 (m²•K)/W

Krok 3 – Obliczmy opór cieplny obu warstw

Sumujemy uzyskane opory cieplne ściany i ocieplenia

0,6 (m²•K)/W + 2,5 (m²•K)/W = 3,1 (m²•K)/W

R całej ściany wynosi więc 3,1 (m²•K)/W.

Krok 4 – Obliczmy współczynnik przenikania ciepła

U = 1/R

U = 1 / 3,1 (m²•K)/W = 0,32 W/(m²•K)

.

Obliczenia dla ściany trójwarstwowej wykonuje się podobnie dodając opór cieplny trzeciej warstwy.

Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy