TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Montaż i izolacja parapetu

Główną funkcją parapetów zewnętrznych powinna być ochrona fragmentu elewacji budynku pod oknem przed zawilgoceniem, powstałym na skutek wody opadowej.

Jednak, aby parapet spełniał swoją funkcję musi być prawidłowo zamontowany oraz posiadać właściwą izolację. Montaż parapetów wymaga doświadczenia i precyzji, bowiem w miejscu łączenia okna z parapetem najczęściej powstają mostki termiczne. Złe zamontowanie parapetu prowadzi do podwyższonych strat ciepła, zawilgocenia ścian i rozwoju pleśni.

Parapet zewnętrzny

Parapety zewnętrzne nieustannie narażone są na degradujące działanie czynników atmosferycznych, szczególnie zaś wodę deszczową i śnieg. Woda spływająca po szybach i ścianach stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania połączenia okna z murem, co znacząco wpływa na trudności w utrzymaniu warstwy izolacji termicznej w stanie suchym. Błędny jest pogląd, że im szczelniej osadzony został parapet zewnętrzny, tym skuteczniej zapobiega on zawilgoceniu. Tymczasem szczelne powinno być tylko połączenie parapetu z ościeżnicą okna i ścianami otworu okiennego.

Montaż i izolacja parapetu

Parapety zewnętrzne montuje się po osadzeniu okna w otworach ściennych. Uszczelnić je należy pianą poliuretanową, a następnie zastosować dodatkową izolację przeciwwilgociową, ułożoną od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Podczas montażu parapetu zewnętrznego należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim, aby parapet zapewniał prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej powinien posiadać spadek w kierunku zewnętrznym, przyjmuje się, iż winien on być rzędu od 5 do 10%. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza obręb muru tak, aby spływająca po nim woda nie obmywała elewacji. Kapinos, czyli zewnętrzna krawędź parapetu powinna być uformowana tak, aby spływająca woda nie zaciekała pod spód parapetu.

Montaż samego parapetu uzależniony jest od materiału, z jakiego został wykonany. Praktycznie każdy parapet może zostać przyklejony do muru za pomocą kleju montażowego. Bardzo ważne jest także uszczelnienie styku okna i parapetu masą silikonową, która zapewni szczelność połączenia i zapobiegnie wnikaniu wody pod okno. Należy przy tym pamiętać, aby końce parapetów wykonanych z blachy i tworzyw sztucznych nie były zatynkowywane w ścianach. Bowiem pod wpływem czynników atmosferycznych parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalność liniowa), napiera na ściany i może spowodować ich pękanie i kruszenie się tynku. Miejsca styku parapetu z murem lepiej więc zabezpieczyć przy pomocy trwale plastycznych materiałów. Doskonale do tego zadania nadaje się elastyczna taśma rozprężna gwarantująca wysoką i niezmienną szczelność połączenia.

Podczas osadzania parapetu pod oknami plastikowymi i aluminiowymi należy pamiętać, aby nie przysłonić otworów odwadniających okna, umieszczonych w dolnym profilu ościeżnicy. Połączenie parapetu z oknami z PCV możliwe jest na styk, jednak należy je bezwzględnie uszczelnić silikonem i ze szczególną starannością wykonać izolację podparapetową.

Od strony zewnętrznej uszczelnienie połączenia ościeżnicy i muru wykonuje się za pomocą taśmy paro przepuszczalnej, klejąc ją w taki sposób, aby zagwarantowała także szczelność w narożach. Krawędź parapetu stykająca się z ramą okienną powinna być wsunięta w specjalnie do tego celu przeznaczony wrąb.

Pamiętajmy, iż niedopuszczalne jest przykręcanie parapetu do ramy okiennej przy pomocy wkrętów lub przybijanie gwoździami! Niestety w praktyce dość często spotkać można takie rozwiązania.

Podczas montażu parapetu do okien z PVC, możliwe jest połączenie między nim a ramą okienną na styk. Połączenie takie nie może być jednak wykonane w miejscu, w którym znajdują się otwory odwadniające ram.

Podczas montowania parapetów wykonanych ze stali i aluminium warto zabezpieczyć je przed nadmiernym hałasem powodowanym uderzeniami kropel deszczu o powierzchnię parapetów. W tym celu możemy zastosować piankę montażową lub specjalną podkładkę tłumiącą.

Parapet wewnętrzny

Prawidłowy montaż parapetu wewnętrznego jest równie ważny, ponieważ to właśnie najczęściej pod nimi występują mostki termiczne „okradające” nasz dom z ciepła. Najczęściej powstają one poprzez zbyt głębokie wsunięcie parapetu pod ościeżnicę. Tymczasem optymalna głębokość wynosi zaledwie od 1 do 1,5 centymetra. Powstałą w ten sposób szczelinę wystarczy wypełnić materiałem o niskiej przewodności ciepła lub termoizolacyjnym, takim jak pianka poliuretanowa, gotowa taśma ze spienionego polietylenu lub innego materiału termoizolacyjnego. W żadnym przypadku nie powinno się pozostawiać tej przestrzeni pustej lub wypełniać jej "zimną" zaprawą wykorzystywaną do mocowania parapetu zewnętrznego.

Podparapetową izolację od strony wewnętrznej wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ją na ramę okienną oraz mur. Styk okna i parapetu wewnętrznego można również dodatkowo uszczelnić masą silikonową.

Prawidłowe osadzanie parapetów w dużej mierze wpływa na izolacyjność okien. Dzięki wyeliminowaniu zbędnych mostków cieplnych, powstających przy nieodpowiednim i nieumiejętnym montażu, możemy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła.

Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy