TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Jak obliczać powierzchnię użytkową budynku?

Prawidłowe obliczenie powierzchni użytkowej jest sprawą bardzo ważną, lecz niestety kłopotliwą. Problem polega tu na istnieniu w prawie polskim dwu różnych norm, według których powierzchnia ta powinna być wyliczana. Co więcej obie te normy są poprawne!

Polska Norma PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru” obowiązywała powszechnie do 1999 roku. Została ona wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny ze zbioru norm po ustanowieniu normy PN- ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.” Jednak Polska Norma PN-ISO 9836 jest normą do dobrowolnego stosowania w zakresie dotyczącym obliczeń powierzchni użytkowej lokalu. Jakiej więc normy powinniśmy się trzymać? Nie wiadomo? Prześledźmy czym różnią się obie normy.

Norma PN-70/B-02365

 • powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczenia technicznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, strychu
 • pomiar należy wykonywać metr nad podłogą, w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu
 • wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. dolicza się do powierzchni mieszkania
 • powierzchnie zewnętrzne niezamknięte z wszystkich stron tj.balkony, antresole, loggie, tarasy, itp. nie są wliczane do powierzchni pomieszczenia ani mieszkania lub lokalu użytkowego
 • dokładność wymiarów liniowych do 0,01 m, dokładność obliczeń powierzchni do 0,1 m2.

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem:

 • powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%
 • powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w50%
 • powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się.

Norma PN-ISO 9836:1997

 • powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w stanie wykończonym
 • pomiar należy wykonywać na poziomie podłogi, w stanie całkowicie wykończonym
 • wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie dolicza się do powierzchni mieszkania
 • powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie)
 • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m2.

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem:

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części: część o wysokości 1,90 m i więcej oraz część o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej.

Którą normę wybrać?

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w piśmie z dnia 4 sierpnia 2000 roku zaleca aby:

 • ustalenia normy PN-ISO 9836 były stosowane w projektach budowlanych budynków nowo wznoszonych, odbudowywanych, a także nadbudowywanych i rozbudowywanych, jeżeli zakres nadbudowy i rozbudowy obejmuje wyodrębnioną funkcjonalnie część budynku,
 • w projektach nadbudowy i rozbudowy części budynku nie wyodrębnionych funkcjonalnie oraz w projektach przebudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia części budynku istniejącego należy stosować takie same zasady obliczania (np. wg PN-70/B-02365) jakie były przyjęte w projekcie budowlanym, na podstawie którego został wzniesiony budynek.

Jak więc wyliczyć powierzchnię użytkową? Choć obliczenia te są podstawą opodatkowania nieruchomości oraz wyceny budynku lub mieszkania, mogą się one zmieniać. Praktycznie rzecz ujmując – powierzchnia budynku nie zależy od rzeczywistej jego wielkości, lecz od normy jaką będziemy używali do obliczeń! Zabawne, prawda?



Sprawdź produkty






Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy