TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Odpowiedzialność wykonawcy za zakończone roboty

Wykonawca odpowiada za wady z tytułu rękojmi wykonanego domu przez 3 lata od jego oddania do użytku.

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady, inwestor musi zgłosić wadę w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Jeżeli tego nie zrobi, rękojmia przepada.

Wykonawca może odmówić naprawy jeżeli ta okazuje się zbyt kosztowna. Wówczas można zdecydować się na obniżenie wynagrodzenia lub na odstąpienie od umowy.

Gdy wady nie można usunąć lub wykonawca nie usunie ich w umówionym terminie inwestor może:

  1. Żądać obniżenia wynagrodzenia, na skutek wad

  2. Odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne, które uniemożliwiają normalne korzystanie.

Warto pamiętać że inwestor, realizując swoje uprawnienia z rękojmi budynku, musi zachować odpowiednią kolejność żądań -najpierw domagać się naprawy a później żądać obniżenia wynagrodzenia.

Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy