TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest niezbędne aby legalnie zamieszkać w domu. W ciągu 14 dni od zakończenia budowy musimy złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do wniosku należy dołączyć:

1.Dziennik budowy.

2.Oświadczenie kierownika budowy, ze dom wybudowano zgodnie z projektem budowlanym , oraz że teren został uporządkowany .

3.Jeżeli nastąpiły zmiany w projekcie –projekt z naniesionymi zmianami.

4.Powykonawczą inwentaryzacje geodezyjna.

5.Protokoły z ewentualnej kontroli.

Po 21 dniach można przystąpić do użytkowania obiektu, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. W tym czasie nadzór budowlany ma prawo skontrolować nasz obiekt. W przypadku budownictwa jednorodzinnego kontrola jest nieobowiązkowa, chyba że przystępujemy do użytkowania niewykończonego budynku-wtedy kontrola jest obowiązkowa.

Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Tematy porad budowlanych

Oferta finansowa

Nowości z branży budowlanej

Popularne porady budowlane

Materiały budowlane wg miasta

Materiały budowlane wg regionu

Nasze serwisy