TaniaChata.pl - porównywarka materiałów budowlanych - materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe

ATLAS WODER S

ATLAS WODER S


Opis produktu:
ATLAS WODER S

WODOSZCZELNA, ELASTYCZNA ZAPRAWA CEMENTOWA, DO WYKONYWANIA WARSTW IZOLACYJNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. ZASTOSOWANIE ATLAS WODER S jest zaprawą wodoszczelną przeznaczoną do uszczelniania porowatych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe i żelbetowe. ATLAS WODER S znajduje zastosowanie zwłaszcza do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników wodnych do 5 metrów słupa wody. Służy także do zabezpieczania przed wilgocią starych budynków i ich elementów. Zaprawa może być stosowana na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynku.   WŁAŚCIWOŚCI ATLAS WODER S jest gotową suchą mieszanką produkowaną na bazie wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Jest produktem łatwym i wygodnym w użyciu. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, elastycznością i bardzo małym skurczem liniowym. Jest mrozoodporna i wodoodporna.   PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy ATLAS WODER S (1÷3mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład: ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS, podkładu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania.   PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pacą lub 0,35 l wody na 1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pędzlem) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.   SPOSÓB UŻYCIA Zaprawę ATLAS WODER S nakładamy na uszczelnianą powierzchnię co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem, kolejne zaś przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić w momencie kiedy pierwsza już stwardniała, ale pozostaje jeszcze wilgotna. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. ATLAS WODER S stosuje się do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku uszczelniania naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca się stosować system ATLAS WODER E. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.  ZUŻYCIE Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do warunków oddziaływania wody na uszczelnianą powierzchnię. Warunki stosowania Grubość powłoki Zużycie zawilgocenie 1,5 mm ok. 2 kg/m2 przesączanie 2,0 mm ok. 3 kg/m2 zbiorniki wodne 3,0 mm ok. 4,5 kg/m2   NARZĘDZIA Wiertarka z mieszadłem, kielnia lub paca stalowa, pędzel ławkowiec. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.   OPAKOWANIA Worki papierowe 25 kg. Paleta 1050 kg w workach 25 kg.   PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.   UWAGA Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.   DANE TECHNICZNE Proporcje mieszanki   przy nanoszeniu pacą 0,25 litra wody na 1 kg zaprawy ,   6,25 litra wody na 25 kg zaprawy, przy nanoszeniu pędzlem 0,35 litra wody na 1 kg zaprawy ,   8,75 litra wody na 25 kg zaprawy, Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin Czas otwarty pracy min. 30 minut Przyczepność min. 1,2 MPa Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C Odporność na temperatury od -20°C do +60°C Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 Min. grubość warstwy zaprawy 1 mm Max. grubość warstwy zaprawy 3 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.   Materiały Budowlane Gliwice

Produkty dostępne w sklepach Sklep Budowlany MATBUD

ACJ Lampa LED AJE-2110C

Acj Lampa Led Aje-2110c

Cena: 11,34 zł

ACJ Lampa LED AJE-2110C ECO

Acj Lampa Led Aje-2110c Eco

Cena: 11,34 zł

Oferta Sklep Budowlany MATBUD


Gdzie kupić ATLAS WODER S?

Wybierz z listy miasto lub województwo w którym dostępny jest produkt ATLAS WODER S.


Zlecenia budowlane

Dodaj zlecenie bezpłatnie!

Dodaj zlecenie

Ogłoszenia budowlane

Dodaj bezpłatnie!

Dodaj ogłoszenie

Aktualne promocje

Sprawdź ogłoszenia

Oferta finansowa

Hydroizolacje

Produkty z kategorii... Izolacje

Kategorie produktów

Informacje o Sklep Budowlany MATBUD

Firma MATBUD Materiały Budowlane istnieje na rynku od 1992 roku. Przez cały okres swojej działalności oferuje swoim klientom najwyższej jakości materiały budowlane, chemię budowlaną oraz szeroko pojęte artykuły wykończenia wnętrz. Firma prężnie się rozwija o czym świadczy rozbudowa o kolejny salon sprzedażowy, powiększanie sklepów o kolejne działy jak również rozpoczęcie sprzedaży internetowej. Od roku 2010 MATBUD może poszczycić się mianem akcjonariusza Grupy PSB , dzięki czemu może zaoferować bardzo szeroki wachlarz produktów w atrakcyjnych cenach.

Izolacje

Materiały izolacyjne stosuje się w celu zabezpieczenia lub odseparowania obiektów od otoczenia tak aby wyeliminować lub ograniczyć wzajemne oddziaływanie. W budownictwie stosujemy głównie izolacje termiczne, akustyczne lub wodochronne. W mniejszym stopniu zastosowanie mają izolacje elektryczne. W przypadku izolacji wodochronnych stosujemy paroizolacji, izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne - zastosowanie tutaj mają papa lub folie oraz styropian czy styropapa. Do ocieplania budynków z zewnątrz lub poddaszy i stropów stosujemy głównie styropian lub wełne mineralną. Warto wspomnieć, że wełna i styropian pełnią w takim przypadku rolę zarówno izolacji termicznej jak i akustycznej.
Ważnym parametrem mającym bezpośredni związek z materiałami izolacyjnymi są tzw. mostki cieplne i przenikalność cieplna materiału zastosowanego jako izolacja.

Materiały budowlane w regionach

Materiały budowlane w miastach

Nasze serwisy